Privacybeleid


De gegevens verzameld omtrent uw persoon zijn bestemd om gebruikt te worden door Daoust n.v., Louizapoortgalerij 203 te 1050 Brussel in het kader van een eventuele arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levensfeer, kan u deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren. U kan ook het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer.